<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Organi DSR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vodstvo Društva Slovenija Rusija

od 25. marca 2013

gerzina           ocvirk           Furlan

   Predsednik DSR                    Podpredsednik                  Podpredsednik
     Saša Geržina                      Urban Ocvirk                      Igor Furlan


Častni člani:

19 članov
(po abecednem redu)

dr. France Bučar
Metod Dragonja
dr. Jasna Fischer
† Jurij Gustinčič
Miloš Kovačič
Milan Kučan
Simon Oblak
† Tone Pavček
prof. dr. Aleksander Skaza
Saša Slavec
Stanislav Škrabec

Marjana Beršadska
Vjačeslav Dolgov
Tigran Karahanov
Aleksej Kudrin
Aleksej Nikiforov
Marina Remnjova
Ljubov Sliska
Mihail Vanin

Zaslužni člani:

Bojan Bratina
Mojca Ipavic
Smiljan Ogorelec

Sekcije:

Nova Gorica - Maribor-Murska Sobota - Novo mesto

Organi:

Zbor članov - vsi člani DSR

Upravni odbor DSR - 13 članov


gerzina
Predsednik UO Saša Geržina


Člani:

      bartenjev                         furlan     javornik
prof. dr. Anton Bebler   prof. dr. Vilibald Bukošek       Igor Furlan     prof. dr. Miha Javornik

                   mesaric                      
    Tatjana Komarova            Julija Mesarič               Drago Mravlje     Aleksander Sadikov

         ocvirk                       vigele      Rangus
           Urban Ocvirk                                Aljaž Vigele           Danica Rangus

Nadzorni odbor DSR - 3 člani

oblak
Simon Oblak, predsednik
  
       Mira Jakopec   -  Pavel Šavli, člana

Disciplinska komisija DSR - 3 člani

zlobec
Štefka Zlobec, predsednica
Kuk  
     Borut Kuk - Alenka Škedelj, člana

Stiki z javnostjo


Pomembni dokumenti:

Statut DSR
Naloge DSR